→ PROSÍME OBČANOV OBCE, KTORÍ POSKYTLI UBYTOVANIE pre Vojnových utečencov, aby túto skutočnosť nahlásil na obecný úrad.←

Ukrajina

informácie

(PDF document) Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

(PDF document) Chcem ubytovať odídenca FAQ

(PDF document) Informácie o postupe s cudzincami prichádzajúcimi z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

(PDF document) Slovenská republika poskytuje dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

(PDF document) Pozor na obchodníkov s ľuďmi!

(PDF document) Čo je to obchodovanie s ľuďmi!

webDrienica 2022