19.1..2019 Tradičná obecná zabíjačka v Drienici – akcia, ktorá ma veľa priaznivcov, no nie vždy sa dá uskutočniť. Tento rok sme sa spolu s poslancami OcZ rozhodli uskutočniť zabíjačku pre občanov a návštevníkov našej obce. Tak ako sa na zabíjačku patrí začala sa v sobotu skoro ráno. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň okolo -8 °C a k tomu zasnežená príroda. Pravé zabíjačkové počasie a nálada. Všetky práce okolo prípravy tradičných zabíjačkových jedál sme zvládli spolu s poslancami a mäsiarmi na čele s p. Boguským na výbornú. Všetky jedlá boli pripravené do 16-tej hodiny tak ako sme sľúbili. Aj tento rok prišlo veľa ľudí odhadom viac ako 500. O skvelú náladu sa starala Drienická ľudová hudba a tiež skupina Lysanka. Chcem poďakovať vedeniu Hotela Javorná, ktoré nám pomohlo svojím technickým vybavením kuchyne a pomohlo pri pečení mäsa a varení kapusty. Ďakujeme sponzorom: Jozef Kluciar z Drienice, Mäsovýroba Pečovská z Prešova, GASKO Prešov, Slavconet Sabinov, V.A.M.T. Pečovská Nová Ves, MXM z Drienice. Zároveň chcem poďakovať ženám z FSk Šomka, ktoré nám prišli pomôcť a všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Ďakujeme.


12.2018 Po rokoch spomínania na lyžovačku na Lysej partia nadšencov a v prvom rade bohatá snehová nádielka ponúkajú možnosť opäť zažiť ozajstnú lyžovačku na Lysej. Dva prevádzkované vleky umožňujú zlyžovať polovicu celkovej dľžky svahu. Ozajstní zanietenci si môžu vychutnať jazdu vo voľnom teréne na "baraňim". Svoje trasy si tu nájdu aj nadšenci bežkovania. Takže "Lyžovaniu zdar"!11.2018 Koncom roka sme začali práce na výstavbe cyklochodníka medzi okresným mestom Sabinov a obcou Drienica. Ide o združenú investíciu mesta Sabinov a obce Drienica. Nový, osvetlený cyklochodník s dĺžkou 950 metrov bude mať asfaltový povrch. Tento chodník bude slúžiť peším a cyklistom. Stavba cyklochodníka je financovaná z regionálneho príspevku v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov - 150 000 €, z rozpočtu Mesta Sabinov - 32 500 € a rozpočtu Obce Drienica - 32 500 €. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava. Veríme, že výstavbou cyklochodníka zabezpečíme vyššiu bezpečnosť chodcov a cyklistov využívajúcich túto trasu. V neposlednej rade veríme, že tak prispejeme aj k rozvoju cykloturistiky v našom regióne.


thumb10.november 2018
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 boli v našej obci zvolení títo kandidáti.
  za starostu obce:
 • Igor Birčák Ing. - Smer-sociálna demokracia
  za poslancov:
 • Miroslav Fech - Smer-sociálna demokracia
 • Michaela Maľcovská Mgr. - nezávislá kandidátka
 • Jozef Kunák - Smer-sociálna demokracia
 • Peter Javorský Ing. - Kresťansko-demokratické hnutie
 • Marek Mačišák - Sloboda a solidarita
 • Jozef Olejár - Sloboda a solidarita
 • Milan Malcovský - Smer-sociálna demokracia
podrobnejšie výsledky


21.10.2018 V sále kultúrneho domu v Drienici sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov pri príležitosti "Október- Mesiac úcty k starším". Na akcii vystúpili škôlkari z miestnej materskej škôlky, ako hosť programu vystúpila p. Anka Gajová z Košíc a na záver svojím novým vystúpením spestrili jubilantom popoludnie členovia FSk ŠOMKA. Všetkým jubilantom želáme všetko najlepšie do ďalšieho života a hlavne pevné zdravie.


október 2018 Osvetlenie a cesta na miestnom cintoríne

Po roku čakania sme v týchto dňoch revitalizovali časť obecného cintorína, kde sme osadili na účelovú komunikáciu v strednej časti obrubníky a na cestu bol daný nový asfaltový koberec. Cez celý cintorín sme nainštalovali nové osvetlenie okolo prístupovej cesty. Túto stavbu sme zrealizovali za finančnej pomoci z Úradu vlády SR. Zvlášť chcem poďakovať p. Tomkovi ( rodákovi z Drienice), ktorý s nami aktívne spolupracoval už od začiatku tejto myšlienky.


14.október 2018 Krása životu

Aj tento rok sa naša FSk ŠOMKA zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín pod názvom KRÁSA ŽIVOTU 2018 - 44. ročník, ktorá sa uskutočnila 14. októbra 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Na prehliadke účinkovali: folklórne skupiny a sólisti speváci z 24 obcí, v kategórii obradový folklór 9 FSk, v kategórii spevácke skupiny 23 speváckych skupín, v kategórii sólo, duo spev: 13 sólo spev, 4 duetá, spolu: cca 445 účinkujúcich.Chceme sa poďakovať členom FSk ŠOMKA za vzornú reprezentáciu obce a zároveň poblahoželať k úspechu, kde sa so svojím novým programom umiestnili v zlatom pásme.
Vyhodnotenie Krása životu 2018


thumblarge

13.október 2018 Šarišská heligónka

V sobotu dňa 13.10.2018 sa uskutočnil 11. ročník nesúťažnej prehliadky umelcov hrajúcich na heligónke. Počas hudobného „maratónu“ sa na pódiu obecného kultúrneho domu vystriedalo viac ako 100 účinkujúcich. Milým spestrením tohto ročníka bolo vystúpenie skupiny Janka Janíčka spolu s Hankou Servickou. Sála KD znova bola zaplnená do posledného miesta. Podujatie sa končilo v neskorých večerných hodinách. Touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Prešovského samosprávneho kraja.


september 2018 Rozšírenie úseku miestnej komunikácie

Obci Drienica sa za aktívnej účasti p. Basára po dvojročnom úsilí podarilo rozšíriť nebezpečný úsek miestnej komunikácie medzi potokom a nehnuteľnosťou p. Basára. Obyvatelia obce vyšného konca bývajúci v tejto lokalite tak už môžu využívať bezpečnejší prechod týmto úsekom. Zároveň sa chceme poďakovať p. Basárovi za ústretovosť a kladný prístup k vyriešeniu problémového úseku. Túto stavbu sme zrealizovali z vlastných finančných prostriedkov.


13.7. - 16.7.2018 Jubilejné oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o Wiśniewie

Zástupcovia obcí Drienica, Dubovica, Jakubovany, Uzovce a Hubošovce v rámci medzinárodnej spolupráce navštívili partnerskú Gminu Wisniew v dňoch 13.7. - 16.7.2018 . Návšteva sa konala pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o Gmine Wisniew. Okrem starostu obce našu obec zastupovali aj členovia FSk ŠOMKA. Svojimi vystúpeniami vzorne reprezentovala obec a náš región. Získala si Wisniewské publikum a záver vystúpenia absolvovala spolu s kolektívom z Wisniewa a pesničkou "A od Prešova". Veľmi pekne ďakujeme organizátorom za zorganizovanie akcie, za pozvanie a vrelé privítanie. Ďakujeme.
fotogaléria Gminy Wiśniew


jún 2018 Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá

V katastri obce začali výkopové práce na umiestnenie optického kábla pre potreby Orange Slovensko, a.s. v zmysle schváleného (PDF document) rozhodnutia. Trasa príchádza od priehrady cez Stročinec, Zadky, Kapusnice pokračuje cez rekreačnú oblasť k vysielaču na Lysej.


thumb4.november 2017 Voľby do VÚC

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:616
Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:252
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:247 pre predsedu/240 pre poslancov
Účasť voličov v %:40,90

výsledky za obec predseda∗∗∗poslanci

25.august 2017 Obnova pamätníka

V spolupráci obcí Drienica a Olejníkov a mesta Sabinov bol na Lysej hore obnovený pamätník účastníkom národnooslobodzovacieho hnutia z 2. svetovej vojny. V lokalite osadeného pamätníka došlo k spojeniu partizánskych skupín A. Nevského a L.P.Sýkoru. Pamätník bol slávnostne odhalený v 1974 roku no zub času na ňom zanechal svoje stopy a preto došlo k jeho obnoveniu a úcteniu si obetí 2. svetovej vojny.
spravodajsky šot TV JOJ/ 18. minúta


jún 2017 Cestná premávka v obci

Žijeme v dobe pre ktorú je charakteristická značná motorizácia spoločnosti a nevymyká sa ani naša obec. Preč sú časy keď nebolo potrebné v zime odhŕňať miestne komunikácie, pre dopravu postačovala hlavná cesta. Keďže nebolo áut nebolo potrebné ani značenie. Bezpečnosť cestnej premávky si však vyžaduje dodržiavanie stanovených predpisov. Nové dopravné značenie by preto malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti premávky aj na miestnych komunikáciách. A keďže obcou prechádza aj nová cyklotrasa, jej značenie sa taktiež stalo súčasťou miestnych komunikácii.


10.jún 2017 Venujeme deň deťom

Slnečné sobotné dopoludnie bolo venované akcii spojenej s oslavou MDD. Množstvo hier a aktivít bolo spestrené ukážkami práce záchranných zložiek Horskej ZS, HaZZ a zdravotnej ZS.
Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.2017 Výstavba multifunkčného areálu

Obec tohto roku začala s veľkým upratovaní plochy za KD. Vyrovnaním terénu vznikla plocha pre budúce kultúrne spoločenské akcie obce. Keďže plocha vedľa KD nepostačuje kapacitne, rozhodli sme sa pre vytvorenie multifunkčnej plochy. Našou snahou je vysporiadať majetkovo priľahlý pozemok, na ktorom by malo vyrásť javisko pre kultúrne akcie obce. Pred javiskom chceme nainštalovať spevnenú plochu s odoberacími mantinelmi. Práve táto plocha by mala plniť funkciu multifunkčnej plochy: 1. športové ihrisko - počas roka futbal, volejbal, basketbal,.. v zime ľadová plocha. Momentálne sa zaoberáme s projektovým zámerom. Podkladom plochy by mal byť brúsený betón, alebo asfalt.2. Odobratím mantinelov vznikne veľká plocha, ktorá bude plniť úlohu miesta na sedenie, státie pred javiskom počas kultúrno spoločenských podujatí, miesta pre rôzne atrakcie.Stavebné práce budú realizované v rokoch 2017-2018. Všetko bude záležať na finančných prostriedkoch.
fotogaléria


máj-jún 2017

Obec v minulom roku odsúhlasila finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest "Markoveň a Cesty k "Cerkvi". Spolu okolo 1800m2. Po ukončení súťaže v jarných mesiacoch, víťazná firma CBR Sabinov po podpísaní zmluvy pristúpila k začatiu prác. Postupne podľa výšky finančných prostriedkov chceme do budúcnosti zrekonštruovať aj ostatné úseky majetkovo vysporiadaných miestnych komunikácií. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


11.marec 2017 Pohár starostu obce Drienica

V rekreačnom stredisku Ski Drienica sa uskutočnil 1. ročník pohár starostu obce Drienica v disciplíne obrovský slalom v počte 65 účastníkov. Organizátormi predkov boli obec Drienica, lyžiarsky klub SAK Drienica - Lysa a lyžiarske stredisko Ski Drienica. Chceme poďakovať každému kto pomohol pri usporiadaní preteku. S pozdravom v zdravom tele zdravý duch. (PDF document) výsledková listina
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗


23.október 2016 Mesiac úcty k starším

V rámci pokračovania tradície „Október – mesiac úcty k starším“, obec každoročne pozýva starších občanov obce na posedenie v KD. Na akcii vystúpil umelec Ján Repaský zo Sabinova. Pri tejto príležitosti obec odovzdala jubilantom malé upomienkové darčeky (uterák s logom obce)a všetkým dôchodcom obecné kalendáre. Kultúrny program obohatili vystúpenia škôlkarov z MŠ v Drienici, FsK Šomka. Po odovzdaní pamätných darov oslávencom pokračovalo stretnutie posedením pri občerstvení.∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗


2.polrok 2016 Výstavba chodníka

V druhom polroku 2016 bola zavŕšená výstavba chodníka v azda najkomplikovanejšom úseku obce od Basalových po CBAčko. Z rozpočtu obce boli postupne zrealizované podkladové betonáže a obrubníky, neskôr zámková dlažba a zábradlie.máj-jún-júl 2016 Rekonštrukcia elektrorozvodnej siete

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. zrealizovala ďalšiu etapu stavbu, ktorej účelom bola úprava jestvujúceho NN vedenia a domových prípojok v obci Drienica za účelom skvalitnenia dodávky elektrickej energie. Nevyhovujúce NN vedenie sa nahradilo projektovaným NFA2X 4x70+25 (závesný izolovaný kábel), podľa schváleného projektu.


2016 Zmena územného plánu obce

V tomto roku sa začínajú práce na zmene územného plánu obce. V súvislosti s tým prosíme občanov obce o zasielanie návrhov, podnetov a pripomienok k pripravovanej zmene. Viac informácií v kancelárií obecného úradu. ∗∗∗ aktuálny územný plán ∗∗∗5.marec 2016 Voľby do NR SR

∗∗∗
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:635
Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:444
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:438

∗∗∗ odpis zápisnice ∗∗∗

6.február 2016 13. ples obce Drienica

Dobrá muzika, občerstvenie, bohatá tombola a celkovo dobrá nálada boli lákadlami už 13. plesu obce Drienica. Ples zahájil starosta obce a následné úvodné melódie hudobnej skupiny Rolland z Čirča. Program spestrili svojim vystúpením mladí hudobníci z obce. Chvíle napätia pri tombole a potom už len tancovačka kto koľko vydržal. A záverečné zhodnotenie: bolo dobre možno bude ešte lepšie. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


23.január 2016 Tradičná dedinská zabíjačka

Po roku sme sa opäť stretli pri tradičnej obecnej zabíjačke. To čo bolo pre staršie generácie bežnou súčasťou života sa pre tých mladších už stáva len tradičnou spomienkou na časy minulé. Mrazivé ráno neprilákalo síce veľa zvedavcov ale popoludní to už ožilo. Tí čo si privstali tak mali možnosť sledovať šikovnosť mäsiarov od počiatočných prác no a tí ostatní už len výsledky ich práce. O spestrenie jedálnička sa postarali aj hostia z Ukrajiny. Pre tých vytrvalých, a bolo ich dosť, ešte aj zábava v rytmoch skupiny Lysanka. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


júl - august 2015 Modernizácia viacúčelového objektu v obci Drienica

Investičný zámer modernizácie tohto viacúčelového objektu vznikol už v roku 2011, kedy obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu stavby a obec zároveň podala Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na príslušný stavebný úrad. Zateplenie a celková modernizácia exteriérov objektu s cieľom zvýšenia jeho energetickej účinnosti boli realizované z prostriedkov Environmentálneho fondu a obce Drienica. Projekt neriešil interiér budovy, nakoľko tieto výdavky by boli ako neoprávnené pre obec. V rámci realizácie projektu boli vykonané nasledovné navrhované činnosti: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny, výmena pôvodných okien a vchodových dverí. Celkové náklady na projekt: 182.669,65 €. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


jún - júl 2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Vďaka Operačnému programu EÚ Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa v obci Drienica zrealizoval projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácie jeho intenzity.(PDF document) info tabuľa


7. máj 2015 70. výročie ukončenia 2.svetovej vojny

Spomienková slávnosť k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny sa začala lampiónovým sprievodom tých najmenších, následne bol ku krížu padlých vo vojnách pred miestnym chrámom položený spomienkový veniec a vykonaná panychída za padlých vo vojnách. Na miestnom cintoríne na hrob partizána bol taktiež položený spomienkový veniec. Slávnosť bola ukončená modlitbou za zomrelých a poďakovaním zástupcu starostu obce.


thumb15.november 2014 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

starosta obce - Igor Birčák, Ing., SMER-SD
poslanci Obecného zastupiteľstva:
Miroslav Fech,SMER-SD, Miroslav Palenčár, SMER-SD, Jozef Kunák, SMER-SD, Milan Malcovský, SMER-SD, Pavol Olejár, SDKÚ-DS, Štefan Beňadik, Strana zelených, Dušan Šimko, SMER-SD podrobnejšie výsledky


28.jún 2014 Deň obce 2014

Stretnutie občanov, rodákov a priateľov obce sa opäť podarilo. Toto mohli skonštatovať všetci účastníci kultúrno-spoločenskej akcie Deň obce Drienica 2014. Tradičná spoločná príprava jedál, 2. ročník cykloturistiky, množstvo súťaží pre detí ale aj dospelých, hudba cimbalovej muziky Javor, vystúpenie folklórnej skupiny Šomka, predstavenie mladých talentov jednoducho každý si mohol nájsť to svoje. Pozrite si aj ∗∗∗fotogalériu∗∗∗ akcie.


marec 2014 Regulácia potoka

Obec Drienica realizuje dopytovo orientovaný projekt:„Úprava Drienického potoka - Drienica - protipovodňová ochrana“. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú ochranu obce Drienica pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗... úradná tabuľa

... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce
prazdnyMAS Sabinovsko


... audio

... gréckokatolická farnosť

... SAD

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_061.jpg

Počasie Drienica - Svieti.com

Ida

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: