História cirkvi

Farnosť Šoma bola založená dekrétom mukačevského biskupa Jana Jozefa de Camelis z 23.06.1690.Bola potvrdená aj Jurajom Fenissy, biskupom jágerským. Základy pôvodného dreveného chrámu položil František Zambory. Výdavky spojené so stavbou hradili veriaci, sami sa na výstavbe chrámu zúčastňovali. Pôvodný chrám stál tesne pod terajšou lipovou alejou. Oltár tohoto chrámu bol zhruba 30-35 m vzdialený od miestnej komunikácie. Na mieste oltára starého chrámu bola začiatkom 19. storočia postavená tzv. Firtka. Bola to priechodná brána štvorcového pôdorysu s ihlanovitou strechou postavená z kameňa. Koncom minulého storočia hrozila zrútením, a tak pri veľkej oprave chrámu v r. 1986 bola odstránená.
V roku 1800 sa obyvatelia obce rozhodli postaviť nový chrám. Mal stáť na parcele zvanej Markovica.Na túto parcelu začali voziť kameň a ďalší stavebný materiál. Pre močaristý terén sa napokon rozhodli postaviť nový kamenný chrám v pôvodnej lokalite nad starou cerkvou na pozemku, ktorý v tom čase patril rodine Štefančíkovej. Stavba bola ukončená r. 1811. Chrám bol zasvätený narodeniu Presvätej Bohorodičky Panny Márie.

Chronológia rekonštrukcii a opráv:

 • 1891 – 1900 – bola vymenená pôvodná bridlicová dlažba za cementovo –keramické dlaždice, vybudovaný ochranný ohradový múr
 • 1900 – bol inštalovaný ikonostas, postavený bol hlavný oltár, žertvenik, boli vymenené okná a  vymaľované obrazy na klembách stropu
 • 1911 – dali rodáci z Ameriky postaviť vysoký kamenný kríž
 • 1922 – boli u zvonára Františka v Egri odliate 453 kg “sv. Cyril” a  93 kg “sv Metod”
 • 1948 – elektrifikácia chrámu
 • 1956 – postavený kamenný kríž - pamätník občanom padlým v 1. a  2 svetovej vojne
 • 1956-1957 – úprava schodišťa
 • 1959 – obnova vonkajšej omietky
 • 1969 – pribudovaná sakristia
 • 1986-87 – generálna oprava chrámu
 • 1991 – montáž zariadenia pre elektromechanickú obsluhu zvonov
 • 1994-95 – renovácia ikonostasu, bohostánku, Božieho hrobu

Na pravom hornom okraji obce pod mohutnými lipami stojí murovaná kaplnka, zasvätená sv. Jánovi Evanjelistovi. V r. 1822 ju postavila zemepánska rodina Melczerovcov. V roku 1895 bola od základov zrenovovaná. Ďalšie storočie bola priebežne udržiavaná, postupne však chátrala.V rokoch 1998-99 Jozef Fech s rodinou a súrodencami vykonal jej generálnu opravu. 12. septembra 1999 biskupský vikár o. Pavol Repka kaplnku vysvetil. Od r. 2000 sa v nej obnovila tradícia májových svätých liturgií, spojená s vysviackou poľa.

V cirkevných dejinách obce a regiónu zohral významnú úlohu Oltár-Kameň.Konali sa tu bohoslužby pre veriacich osád Baranie a Ambrušovce. Prichádzali tu kresťania zo sabinovskej i bardejovskej strany Čergovského pohoria. Po 2.sv. vojne sa na Oltár -Kameni prestali konať bohoslužby. Tradícia ožila v r.1956 - 1970. Tradícia bola znovu oživaná v r. 2000 vysviackou sv. kríža nad Oltár-Kameňom.12.8.2001 sa tu konala vysviacka novopostavenej kaplnke zasvätenej Premeneniu Pána.

Kňazi pôsobiaci v obci:

 • do r.1749 – nezistení
 • 1749-1769 – Simeon Janovič
 • 1769-1800 – Michal Rajeský
 • 1800–1806 - Ján Vitkovský
 • 1806-1814 – Peter Janovič
 • 1814–1854 - Michal Štefančík
 • 1854-1879 – Štefan Rojkovič
 • 1879-1902 – Michal Repák
 • 1903–1909 - Július Zubrický
 • 1904–1911 - Štefan Andraško
 • 1913-1916 – Ján Korotnoky
 • 1917-1930 – Adalbert Šalamon
 • 1930-1950 – Ireneus Mankovič
 • 1956-1968 – Eugen Jakubiv
 • 1968-1972 – Štefan Haluška
 • 1972-1973 – Vojtech Babjak
 • 1973-2003 – Juraj Zimovčák
 • 2003-2012 – Ján Krehlík
 • 2012 – Milan Mojžiš

kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_27.JPGNa svatého Jána neni noc žiadna

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: