Vysťahovalectvo

Chudoba začiatku 19. storočia priniesla masové vysťahovalectvo a nebolo tomu inak ani v našej obci. Potomkovia Jána Malcovského uchovávajú cenné listiny, ako spomienku na tieto časy a prostredníctvom týchto stránok ich sprístupňujú širokej verejnosti.

Je potrebné ešte spomenuť rok 1947 kedy došlo opäť k masovému vysťahovalectvu na Ukrajinu

vysťahovalecký pas

vysťahovalectvo vysťahovalectvo vysťahovalectvo vysťahovalectvo
Zachované listiny p. Malcovského
kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_26.JPGGertrúda

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: